Skip to main content

Prievidzské odpadové hospodárstvo

Zabezpečujeme triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

O nás

Každá obec/mesto na Slovensku je povinné zabezpečovať pre svojich občanov triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Vďaka tomu nekončia tieto odpady na skládkach. Najbežnejšou formou zhodnocovania BRKO je kompostovanie. Kvalita výsledného kompostu je však podmienená nielen kvalitou vstupných surovín, ale aj správnym priebehom celého kompostovacieho procesu. Prostredníctvom kompostu vyrobeného správnou technológiou je možné doplniť chýbajúcu organickú hmotu v pôde a zlepšiť jej vlastnosti.

Novinky

Nezaradené
28. júna 2023

Mesto Prievidza chce kúpiť dve zberové vozidlá na biologický odpad

Mesto Prievidza plánuje zakúpiť dve vozidlá na zber biologicky  rozložiteľného odpadu (BRO) a biologicky rozložiteľného kuchynského  odpadu (BRKO). Investíciu odhadlo…
Nezaradené
1. februára 2023

V Prievidzi možno bezplatne prevziať kompost z mestskej kompostárne

Prievidžania môžu bezplatne získať kompost z mestskej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. K dispozícii ho majú na zbernom dvore na Garážovej…