Skip to main content

pracovná pozícia obsluha zberového vozidla

Vyprázdňuje odpadové nádoby a vykonáva zber komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.

doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia

plat 800 €

pracovná doba 7.00 -15.30 v pracovných dňoch

prax v oblasti odpadového hospodárstva vítaná

nástup 1.12.2023

miesto výkonu práce mesto Prievidza vrátane mestských častí

žiadosti posielajte na adresu konateľ@pohsro.sk