Skip to main content

kuchynský BRO – biologický rozložiteľný odpad

BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Kuchynský BRO – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (katalógové číslo
200108) z domácností

Záhradný BRO – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad z domácností (katalógové číslo
200201)

Biologický odpad – spoločné pomenovanie kuchynského a záhradného BRO