Skip to main content

Mesto Prievidza plánuje zakúpiť dve vozidlá na zber biologicky  rozložiteľného odpadu (BRO) a biologicky rozložiteľného kuchynského  odpadu (BRKO). Investíciu odhadlo na 400.000 eur, súvisí so zámerom  mesta prevádzkovať viaceré činnosti v odpadovom hospodárstve vo vlastnej  réžii. Zámer kúpy a spôsob financovania odobrili mestskí poslanci na  svojom rokovaní tento týždeň.

„Vozidlá budú slúžiť na účely spoločnosti Prievidzské odpadové  hospodárstvo, ktorá by mala od 1. januára budúceho roka začať zvážať  BRKO a BRO, tzv. zelený odpad,“ uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.

Na kúpu vozidiel chce mesto podľa neho využiť prostriedky z  Environmentálneho fondu. Pietrik pripomenul, že ide o financie, ktoré  mesto každoročne dostáva zo štátneho rozpočtu za zber separovaných  zložiek odpadu, teda čím viac mesto separuje, tým viac financií dostane,  zohľadňuje sa i počet obyvateľov.

„Cena vozidiel vyjde z verejnej súťaže, predpokladané náklady na  nákup zberovej techniky sú 400.000 eur. Finančné prostriedky zaradí  mesto do rozpočtu presne podľa výsledkov verejnej súťaže,“ ozrejmil vedúci právnej kancelárie mesta.